tisdag 5 april 2016

Munkabälte, en teknik att börja med!


Bild: www.emmafrost.se


Munkabälte, en av våra vanliga och lättvävda tekniker som ingår i gruppen plattvävar. Fyra skaft behöver man. Två för bottenväven i tuskaft och två för de flotterande mönsterinslagen.
Själva ordet munkabälte är från börja ett skånskt ord som användes för fyrskaftade vävnader.
För länge sedan vävde man munkabälte med skälblad vilka restes bakom bottensolven och gav skälet till mönstertråden.
Varje inslag skyttlas in över hela vävbredden, oavsett om det är botteninslag eller mönsterinslag.
Ett annat alternativ var att plocka in mönstret, s.k. broscherat.
Bild: www.bolehembygdsforening.se 


Det vanligaste mönsterinslaget är en åttabladig stjärna med ett litet kors i mitten.
Det finns de som väver munkabälte på åtta skaft. Då kallas det dubbelt Munkabälte.
Var kommer tekniken att väva munkabälte ifrån?
Det vet man inte säkert men en trolig kanal är från Holland där man på 1600-talet vävde en typ av munkabältesstjärn men där trådarna i flotteringarna inte var lösa.Vävar från denna tid finns bevarad i svenska högreståndshem.
De vävar som vävs i munkabälte idag, används till gardiner, löpare och dukar.
Variation av munkabälte
Bild: http://vavtrasan.wordpress.comInga kommentarer:

Skicka en kommentar