måndag 14 juni 2010

En blygdkapsel är också kläder!

Antonio Navagero
1565

Om man under slutet av 1400-talet och fram till mitten av 1500-talet började man framhäva mannens axlar och ändrde därmed kroppens proportioner.
Den man som hade hade möjlighet och ville vara moderiktigt klädd bar en blygdkapsel.

En blygdkapsel var en tygpåse som täckte mannens kön. Eftersom de åtsittande hosorna trängde och klämde på könet kom man på att ett tygstycke som skulle kunna hjälpa för att bokstavligen lätta på trycket.
Detta utveckladse och blev så småningom braguetten eller blugdkapseln. Om kapseln skulle vara helt modern så var det ett antal breda band som man satte ihop och med mellanrum lät man ett oder välla fram.
Kapseln syntes tydligt eftersom den långa skjortan hade blivit allt kortare och nu endast nådde till midjan. Av detta "övertyg" utvecklas pluderkosorna men det är en annan historia.

Porträtt av en soldat
1555-59Blygdkapseln hade många namn, några var skamkapsel eller byxpung. I Frankrike hette den  braguette och i Italien braghetto.

onsdag 9 juni 2010

Får det vara en peruk?

Ludvig XIV 1680
Under barocken var det modert med peruk. Männens peruk skulle vara stor och vidlyftig.Oofta var de kungar och andra personligheter som var ledande inom modet och så var det också med peruken. 

Hela trenden började med att den danske kungen Kristian IV gärna flätede sitt hår till två långa flätor. Den  franske "solkungen" lät sitt egna långa hår hänga ner på ryggen. när solkungen blev äldre så blev håret tunnare och då skaffade han sig en peruk av konstgjort hår.

Tysk adel mitten av 1600-talet

Så småningom ansågs det lite ynkligt att gå omkring och visa sitt eget hår och de som hade råd skaffade sig därför peruk.
Ludvig XIV tyckte om att slå på stort och en gång anställde han 48 perukmakare på en och samma dag.


En av fördelarna med peruk var att man på vintern kunde ställa ut den i kylan så att lössen dog eller flydde peruken!