onsdag 14 september 2011

Grödingebonaden med rötter i medeltiden!

Bild: Gabriel Hildebrand

Grödingebonaden med rötter i det tidiga 1400-talet hanger som ett minne över svunnen tid på Statens historiska museum i Stockholm.
Väven är gjord i ull och tekniken är finnväv. En teknik med två varpar, som man inte väver i första taget. Motiven är upprepande och vävd antingen md ljus eller mörk bakgrund. Detta ger det typiska uttrycket för just denna bonad.
Motiven som i vävens mitt består av lejon, örnar och gripar har sina rötter i den persisk-bysantinska kulturen som nådde de nordiska länderna under tidig medeltid.
I kanten är motivet drakar, något som funnits i åtskilliga år i sniderierna på de norska stavkyrkorna.
Tittar man närmare på väven så ser det ut som djuren står uppställda som en armé, alla går åt samma håll.
Detta kan ha sin förklaring i att tekniken finnväv är svårt att väva och om alla figurer "går" åt samma håll ger en klar förenkling för vävaren.


Bild: Lars Johnsson


Vem kan ha utfört arbetet? Det är det ingen som vet men det finns de som har haft Vadstena kloster som förslag.
De vävda djuren är kristna symboler. Örnen och lejonet brukar tillskrivas Johannes och Markus, men eftersom bara djuren och inte evangelisterna är framställda på väven, så är det mer troligt att alla tre djuren är Kristussymboler.
Lejonet, det kungliga djuret, står för makt och symboliserar troligen Kristus.
Örnen, fågeln som flyger högre än alla andra fåglar, symboliserar Kristi himmelsfärd.  Gripen, sagodjuret som är en korsning mellan en örn och ett lejon, kan leva såväl i luften som på marken kan vara symbolen för Kristus tillhörande himmel och jord.
inte mindre än 1 800 registrerade gravar, fördelade på 43 gravfält och 81 enstaka gravar. (Deckel 1996)

Bild: Alby frimärksklubb

Grödinge ligger i Botkyrka kommun och är rikt på arkeologiska fynd. Där finns bl. a.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar