onsdag 9 juni 2010

Får det vara en peruk?

Ludvig XIV 1680
Under barocken var det modert med peruk. Männens peruk skulle vara stor och vidlyftig.Oofta var de kungar och andra personligheter som var ledande inom modet och så var det också med peruken. 

Hela trenden började med att den danske kungen Kristian IV gärna flätede sitt hår till två långa flätor. Den  franske "solkungen" lät sitt egna långa hår hänga ner på ryggen. när solkungen blev äldre så blev håret tunnare och då skaffade han sig en peruk av konstgjort hår.

Tysk adel mitten av 1600-talet

Så småningom ansågs det lite ynkligt att gå omkring och visa sitt eget hår och de som hade råd skaffade sig därför peruk.
Ludvig XIV tyckte om att slå på stort och en gång anställde han 48 perukmakare på en och samma dag.


En av fördelarna med peruk var att man på vintern kunde ställa ut den i kylan så att lössen dog eller flydde peruken!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar