fredag 15 juli 2016

Benkläder!


Brokor från 1000-1100-tal

Man tror att byxorna ursprungligen kommer från orienten. Romarna kände till dem vid sin kontakt med några germanska stammar. Trots detta använde romarna hellre benlindor. En bit in på det första århundradet började de romerska männen använda strumpbyxor som vid ett noggrannare påseende mer såg ut som förlängda strumpor.
Dessa "strumpbyxor" utvecklas kring 1100-talet till knäkorta byxor och kallas broker. Vid dessa brokor kunde man sedan fästa sina långa strumpor. Materialet i brokorna var ofta oblekt linne.
Under vikingatiden hade man burit byxor. Under en period var byxorna små. Så små att de liknade dagens kortkalsonger.
När skjortan krympte och blev kort och hosorna var minimala var det svårt att det nödvändiga.

En krönikör skrev år 1367:

Dårskapen gick så långt, att yngre män bar så korta tröjor, att de varken täckte könsorganen eller bakdelen. När de bugade sig såg man deras bara ända. O, vilken otrolig skam!

 
Spansk kung 1500-tal

Pluderhosor av uppslitsade tyger där undertyget pöste ut genom sprunden. Byxan slutar strax ovanför eller nedanför knäet.
Pluderhosor var populära bland tyska landsknektar på 1500-talet. Så småningom övertogs de i en förenklad form av vissa nordiska bygders allmogedräkter.

Modern herre år 1672
Bild: Wikipedia

Rhengrevar, ja så heter de. Byxor uppkallade efter ett holländskt sändebud i paris, rhengreven av Salm, som lanserade den år 1640. Ursprungligen en mycket vid kjol som räckte till knäna och som drogs ihop med en dragsko.


Bild: Revolutionen, Tredje samlingen,
Norstedt och Söner, 1911

Efter den franska revolutionen slog pantalongerna igenom. Raka vida ben som når ner till ankeln.
Intressant hur ett plagg kan få sitt namn.
Pantalone var en italiensk man som brukade ha långa byxor till skillnad från den tidens sedvanliga klädsel med knäbyxor.


Knickerbockers
 
Under 1930-1940-talen vat det knickerbockers som gällde. Längden och vidden på byxan har varierat men det gemensamma för de olika varianterna är att de slutar en handsbredd under knät. Rutiga strumpor förstärker kontrasten mellan byxan och vaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar