onsdag 19 februari 2014

Jag bara undrar!


Bild: Wikipedia


Förr i tiden, för länge sedan, var begreppet Hemslöjd först och främst knutet till den tillverkning som skedde i hemmen. Kanske eller troligtvis är det därför som vi har ordet Hemslöjd, man slöjdade hemma. Det fanns en stor produktion av varor, från början till husbehov men sedan också till avsalu. Innan industrin kom igång, kring år 1850, skedde den mesta produktionen av varor som behövdes i hemmen. Många hade små gårdar eller ingen gård alls och hantverket, hemslöjden, blev en bisyssla och extra inkomst då alla i hushållet kunde hjälpa till med att slöjda.


Bild: Wikipedia


Vanligtvis sålde slöjdarna själva sina alster men så småningom uppstod  hemslöjdsrörelsen. Dess uppgift var att främja hemslöjdens produktion och distribution. Detta skedde i slutet av 1800-talet. då bildades Föreningen Svensk Hemslöjd, året var 1899. I snabb takt tillkom sedan 56 lokala hemslöjdsföreningar. En av de drivande i detta sammanhang var textilkonstnären Lilly Zickerman. Visserligen hade det bildats slöjdföreningar långt tidigare som genom sin propaganda för slöjden, hade banat väg för Föreningen Svensk Hemslöjd.
1912 bildades Hemslöjdföreningarnas Riksförbund som organiserade ett gemensamt försäljningsförbund och detaljaffärer i Stockholm. Genom riksförbundet skapades dessutom en gemensam jurybedömning, för att hålla slöjdprodukternas kvalitet på hög nivå.Svartstick 
Bild: www.digitalmuseum.se


Ute i landet var det full aktivitet. Många orter, stora såväl som små, blev kända för sina speciella varor och tekniker som hemslöjdarna tillverkade. Några exempel. I Skåne var det yllebroderiet, i  Dalarna svartsticket medan man i södra Halland hade bingestickning.Bild: Zornmuseet

Den som gjorde ett inköp i hemslöjdsbutiken fick varan inslagen i gediget oblekt papper med ett band i naturmaterial. Ibland sattes det på en liten klisterlapp som talade om var presenten var köpt.
Hemslöjden.
Det borgade för god kvalitet!Bild: Fotosidan
http://www.fotosidan.se/blogs/hertsius/forandringar-och-historia-i-bromma.htm?replyto=7269535 


 Det var då!

Åren har gått, hemslöjdsbutiker har öppnats och stängts. Nu finns det inte många kvar.
Hur kunde det bli så?
Täljs det inte längre? Broderas det inte längre? Stickas det inte längre?
Vad händer på vägen med alla slöjdade produkter?
Finns det andra kanaler att "få ut" sina varor till kunderna?
Finns det kanske inget behov att sälja det som skapats av flinka fingrar?

Jodå, Det ingen brist på slöjdare. När man tar en titt de olika bloggar som finns i cyberworld så förstår man att kreativitet och aktivitet finns det fortfarande massor av.

Då återkommer samma fråga.
Hur kommer det sig att så många hemslöjdsbutiker slagit igen? Jag bara undrar!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar