söndag 30 december 2012

Silke, en fantastisk fiber!Bild: Fröken Textil


Tänk att en så liten och oansenlig mask kan åstadkomma ett material som är både starkt och vackert.
Bild: Thailand Living

Silkesfjärilar av olika art  har odlats i Kina i snart 5000 år och  har stor ekonomiskt betydelse då den producerar fibern som blir till silke.
Det finaste och viktigaste silket kommer från Bombyx mori. Larven äter av mullbärsträdets löv och silket kallas då mullbärssilke.Siden-Museum
Bild: Sidenmuseet i El Paso


En enda silkefiber är mellan 3 och 4 kilometer lång. När larven spunnit in sig i sin kokong, som är själva silketråden, är det viktigt att avliva larven innan den äter sig ur kokongen. Annars kommer tden långa råden att bli avbiten och däremed för kort och värdelös. För att förhindra detta slängs kokongerna i kokande vatten som dödar larven och gör det lättare att haspla upp kokongen.
Kokong   Bild: NationalencyklopedinI det gamla Kina fick från början bara kejsaren och hans familj bära kläder av siden.
Silkets ursprung och förädling var en strängt bevakad hemlighet, vars avslöjande var belagt med dödsstraff. I över tusen år bevarade kineserna sin hemlighet. Tills den en dag blev avslöjad och spridd över världen av två spioner, utsända av den bysantinske kejsaren Justinianus. Det berättas att två män förklädda till tibetanska munkar vandrade över gränsen mot Tibet med silkefjärilsägg i sina ihåliga vandringsstavar.
Bild: Den bortglömda sidenvägen


När kunskapen spreds och tillverkningen ökade blev silket en mycket eftertraktad handelsvara som fördes västerut på karavanvägarna, den s.k. Sidenvägen.
I Europa blev Italien och Frankrike de viktigaste länderna och Sverige kom tillverkningen igång när mullbärsträdet infördes på på 1730-talet. Sidenväverierna ökade i antal och i Stockholm fanns det 34 sidenväverier år 1765. Antalet sidenväverier minskade så småningom och till sist fanns det ett väveri kvar, Almgrens på Söder.    Almgrens sidenväveri    http://www.kasiden.se/
Bild: Wikipedia  


Numera odlas silke nästan bara i utvecklingsländer som Kina, Indien, Korea, Sri Lanka, Thailand och Pakistan. En viss silkesodling förekommer i ett fåtal europeiska länder medan vidareförädling av råsilke sker i flera europeiska länder.Bild: Indian Silk ShopSiden har många goda egenskaper.

Suger lätt åt sig färgpigment och får därför en djup färg när den färgas.

Värmer när det är kallt och kyler när det är varmt.

Flamsäkert.

Ett av det lättaste naturfiber som finns.

Mycket stark fiber i förhållande till sin tjocklek.

Kan absorbera fukt upp till en tredjedel av sin vikt utan att kännas vått.

Smutsavvisande och lättvättad.

Töjbart fiber som kan sträckas åtskilligt utan att gå av.

Slitstarkt.
Ska man tro Konfucius så var det den forntida kejsarinna Xi Ling-Shi, som levde för ca 4700 år sedan, som upptäckte silkesmasken. Hon var ute och promenerade upptäckte hon några maskar. Hon gick fram och rörde vid en av dem och upptäckte då att det kom ett sekret som en tunn tråd, från masken. Hon virade tråden runt sitt finger och såg samtidigt en liten kokong. Detta måste vara källan till silkestrådarna, tänkte hon. När hon kom hem berättade hon var hon sett och lärde sedan ut detta till sitt folk och spred kunskapen vida omkring. 

嫘祖

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar