fredag 21 december 2012

Kulturarv på hemmaplan!För att hitta fantastisk kultur behöver vi inte resa långt. I hjärtat av Småland finns Habo kyrka, placerad mellan Jönköping och Mullsjö. Den kallas ibland för den måleriska träkatedralen då den påminner om en katedral men byggd i trä.Bild: Åke Johansson


Kyrkan är känd i vida kretsar både för sina bibliska målningar som visar Luthers katekes och för att målningarna finns överallt, både på väggar och i tak. Under 1800-talet blev modernt med vita inredningar i kyrorna och på många ställen målade man över de gamla målningarna med vitt men inte i Habo kyrka. Här har man istället bevarat, konserverat och restaurerat med ömsint hand.


Habo kyrka
Predikstol och altartavla Bild: Janos Banan

Det var år 1723 som kyrkan fick sin nuvarande form med loger för det finare folket, bänkar för bönderna och läktare för torpare, drängar och pigor. De som ville få tillträde till de finare logerna fick vara med vid en auktion som hölls varje år. Den som hade mest pengar bjöd och budade och den som bjöd högst fick en egen loge under det kommande året. Dessutom hade man tillgång till en egen ingång.Habo kyrka
Bild: Janos Banan


 Man brukar säga att alla vägar bär till Rom. Habo kyrka låg en gång i centrum dit sju vägar ledde men på grund av järnvägens sträckning flyttades samhället cirka fem kilometer så nu ligger kyrkan på landsbygden.


Habo kyrka
Detalj. Bild. Joakim Mattisson


Prosten Martinus Seth tog, i början av 1700-talet, initiativet till ett ombygge av den äldre 1600-talskyrkan. De första arton åren stod kyrkan naken utan dekoration sedan erbjöds jönköpingskonstnärerna Johan Kinnerus och Johan Christian Peterson uppdraget att dekorera kyrkan. Ersättningen för arbetet skulle bli 1000 riksdaler ett för din tid enormt belopp. I ersättningen ingick att göra egna färger, av metalloxider, växt- och jordfärger.


Habo kyrka
Motivet i taket visar nattvarden och välsignelsen.  Bild Christian


Denna praktkyrka hamnade nästan på Skansen men fick, som väl är, stanna kvar i habo. Här arrangeras, förutom gudstjänster, konserter och utställningar och under sommaren finns en kaffeservering. Då finns det dessutom  guider som kan berätta mer om kyrkan, dess historia och om hur den nästan hamnade på Skansen.


 
Bild: AB Destination Småland.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar