fredag 7 september 2012

Om hår!

image4017


Strax före franska revolutionen bar adelsdamerna frisyrer som ibland var lika höga som de själva. Håruppsättningen kunde innehålla fågelbon, fruktkorgar eller ett stort skepp.  Man brukade säga att att de skepp som drottning Marie-Antoinette bar, hörde till de finaste i den franska krigsflottan.
Dessa frisyrer kunde härbärgera många små husdjur som trivdes och frodades i mörkret.


Vid denna tid arbetade en frisör tre morgontimmar för att håret skulle vara i sin ordning.

Sen kom revolutuionen och allt försvann.


 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar