fredag 14 september 2012

En krona!


File:Byzantinischer Mosaizist um 1000 002.jpg
Konstantin den store. Mosaik från Hagia Sofia, Istanbul Turkiet


På 300-talet gjorde Konstantin den store kristendomen till statsreligion. Som tecken på sin värdighet bar han en guldring på huvudet. Sedan dess har kungar blivit krönta med en guldkrona.


Arvfurstekrona
Karl X Gustafs arvfurstekrona, ålderdomlig

Från början var det en enkel guldring men med tiden har det blivit en krona som utsmyckats mer och mer. Det blev ädelstenar, taggar och byglar.
Lovisa Ulrikas krona. Foto: Karl-Erik Granath/Kungl. Hovstaterna.
Lovisa Ulrikas krona. Foto: Karl-Erik Granath/Kungl. Hovstaterna.Påven som var Guds sändebud ansågs vara den störste fick också den mest utsmyckade kronan. En krona med tre kronor över varandra-en tiara. Påvarna har burit tiara seden 800-talet men bär numera istället en mitra.
Tiaran är ett värdighetstecken i form av en hög, toppig krona. Numera är ordet för en vanlig benämning på diadem.

Påve Benedictus XVI i mitra

Sedan 1963 bär påvarna inte en tiara utan en mitra.
Mitran symboliserar de eldslågor som, vid den första kristna pingsten, stannade över apostlarnas huvuden. Den är ett tecken på biskoparnas apostoliska uppgift att råda och stödja i kyrkan.Kronan har länge varit en av de symboler som ofta finns på mynt. Bild: Sonesgården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar