söndag 1 juli 2012

Som man är klädd blir man hädd!Bild: De fyra stånden. Okänd konstnär. Wikimedia Commons.

Klädedräkten var varit ett ståndsmärke. De fyra stånden är borta men fortfarande kan vi visa vårt ställningstagande eller ekonomi genom våra kläder.
Förr i tiden bar adelsdamer hatt medan enklare kvinnor hade huvudduk. Med dessa olika signaler fanns det ingen tvekan om vem som var vem eller vilket stånd de tillhörde. 
När Gustav Vasa hade tagit sin tillflykt till Dalarna klädde han sig i bondedräkt och räddade därmed sitt liv, säger sägnen.

Bid: Wikipedia

När Gustav betraktades som sparsam och försiktig med kostnader men när det gällde honom själv och hans familj snålade han inte.
Han köpte dyrbara tyger från England och Tyskland och kallade han in tyskar och fransmän som skar till och sydde efter den tidens högsta mode för kungar och adelsmän, tysk renässans.


Gustav Vasa och Katarina Stenbock

Gustav Vasa hade en ofantlig garderob som han utökade med fler persedlar när han skulle gifta sig år 1522 med Katarina Stenbock. 
Ett exempel är en violett sammetsskjortel ( lång rock ) fodrad med mårdskinn och belagd med bårder och kedjor av guld.


Gustav Vasa

Lite senare, vid slutet av 1500-talet, hade den spanska renässansen och dess mode tagit över. Det var lite mer stramt och måttfullt och dessutom en större dragning åt det svarta.  Detta mode bestod en bit in på 1600-talet.


Gustav Vasa 1500-tal


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar