söndag 29 april 2012

Nanna Bendixson föregångare för dagens barnboksförfattare!


Nanna Bendixson gjorde sig ett namn när hon skrev boken Skogstomten. Den var en föregångare till Elsa Beskows Tomtebobarnen.
Skogstomten handlar om två barn som går vilse i skogen och möter en tomte. Bild: Åbo akademis bibliotek

Nanna Bendixson växte upp i Stockholm som dotter till den kände publicisten, politikern och chefredaktören August Sohlman som var en föregångare och förespråkare för kvinnans rätt. I familjens vänkrets umgicks målaren August Malmstöm och Ellen Key.
Trots att fadern dog då Nanna var endast fjorton år fick hon möjlighet att som sjuttonåring studera på Konstakademin, där också en av hennes systrar gick en tid. Nanna studerade där i två år men avslutade sedan sina studier, troligen p.g.a. giftermål.


Bild: Åbo akademis bibliotek

Som gift kvinna förväntades Nanna, numera Bendixsen, att vara maka och mor.

I hela sitt vuxna liv umgicks Nanna och maken med bokförläggare och konstnärer som Hanna och Georg Pauli, Gerda och Richard Bergh. Trots detta ledde bekantskapen och den tidigare utbildningen aldrig till några fler böcker.
I Svenskt konstnärslexikon kan man läsa att Nanna Bendixson målade porträtt, akvareller och barnporträtt och man tror att dessa målningar hamnade i bekantskapskretsen.


Bild: Åbo akademis bibliotek


År 1890 började hon som barnboksrecensent i Aftonbladet, örmodligen för att bodern blev ny chefredaktör. Det var inget heltidsarbete uan snarare en uppgift som hon tog sig an inför varje jul.
Trots att hon förmodligen var den första som kunde kalla sig barnboksrecensent blev hon inte heller här speciellt uppmärksammad.
Hon hade kvar denna uppgift till ett år före sin död år 1923.
Hon blev sextiotre år gammal.


Nanna Bendixsen efter pastell av Hanna Pauli


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar