fredag 5 augusti 2011

En skottes stolthet!

Bild: Tartans,  Blair Urquhart

Skottland är känt för sina rutiga ylletyger, tartans, där varje familj, klan, har sitt mönster.
De flesta mönster skapades och namngavs i slutet av sjuttonhundatalet.
William Wilson hade kring år 1770 det mest framgångsika väveriet. Han var mycket intresserad av att väva vad han kallade " perfectly genuine patterns" och påbörjade därför en intensiv korrespondens med en textilagent i Högländerna för att få information om mönster och färgsättning på tyger i området.
Vid denna tid hade den textila tillverkningen legat på lägsta nivå i ett femtiotal år p.g.a. krig men hade överlevt med knappa marginaler med hjälp av militär, låglandsbefolkning och adeln i London och Edinburgh.

McAuleymönstrad tartan år 1845


År 1822 fanns det en anledning till att försöka ända på attityden till tyget. Man skulle för första gången få kungligt besök i Skottland. Kung Georg IV hade beordrat klanernas ledare att komma till palatset i Edinburg iklädda sina höglandsdräkter.
Wilson hade redan en samling med över tvåhundra mönster, en del av dem redan namngivna med olika familjenamn. Den som inte redan hade ett klanmönster kunde beställa hos Wilson.

Klanen Kennedys tartan. Symmetriskt mönster.
 Känt sedan 1845. 


När man gjorde en utgrävning nära Falkirk hittade man ett stycke blekt rutigt ylletyg som var
istoppat i ett kärl för att täcka en silverskatt. Tyget visade sig vara en tidig tartan, så gammalt som från tvåhundratalet.  


Klanen Buchanans tartan. Assymetriskt mönster.
Känt sedan 1831


Än idag kan man ansöka till SchottishTartans Society för att få ett nytt klanmönster godkänt. Det viktigaste är då att man har klanledarens godkännande om det ä tänkt att mönstret ska ha ledarens namn.
Ett exempel är MacLeod Red Clan tartan som är känt sedan 1982.Klanen MacLeod Reds tartan. Symmetriskt mönster.
Design Ruairidh MacLeod 1982

Dsignen av denna tartan är baserad på en som bars av en förfader där han finns förvigad på ett porträtt från 1748. För att kunna silja denna del av den stora MacLeodklanens tartan har man här lagt till en gul rand i tyget.


Bucananklanens tartan1845.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar