torsdag 14 april 2011

Maria Sibylla Merian konstnär, kvinna och förevigad på sedel!

I Tyskland har Maria Sibylla Merian funnits på
D-Marksedeln i valören 500 DM

Maria Sibylla Merian föddes en aprildag år 1647. Hon började mycket tidigt intressera sig för måleri och entomologi. Eftersom kvinnorna var hänvisade att få sin utbildning i hemmet fick Maria Sibylla sin konstnärliga uppfostran/utbildning av sin styvfar. Skråväsendet mycket starkt i 1600-talets Europa och kvinnor var förbjudna att måla i olja och att måla porträtt. Hon gifte sig 1665 med en av styvfaderns elever, Johan Andreas Graff, som kom att betyda mycket för hennes utveckling.Hon undervisade i teckning och målning åt huvudsakligen högreståndsflickor men fortsatte jämsides med detta att studera insekter.
Redan från unga år hade hon varit intresserad av silkesmaskens utveckling till färdig fjäril vilket motiverade henne senare till entomologiska studier.
Mellan åren 1685 och 1691 bodde hon tillsamman med sina döttrar och mor i slottet Waltha i västra Friesland. Hon hade lämnat sin man och hade ansluta sig till labadisterna, en radikal protestantisk frikyrka, därefter flyttade hon till Amsterdam.

Vid denna tid präglades Holland av ekonomiskt välstånd och hade en livlig handel med främmande länder. Intresset för vetenskap hade ökat markant, konstmarknaden var aktiv och överklassen var passionerade samlare. Tack vare de täta kontakterna, både österut och västerut, uppstod ett stort intresse i Holland för det ”exotiska”, för främmande länders historia, kulturhistoria, flora och fauna.

Under sina år i Waltha och Amsterdam hade Maria Sibylla sett många konserverade exotiska insekter och fjärilar på museer. dessa var ofta i dåligt skick och tagna ur sitt sammanang och aldrig skildrade i sina olika utvecklingsfaser.
Detta medförde att hon beslöt sig för att resa till Surinam för att "se själv" och bedriva studier på plats. I Surinam bedrev hon systematiska studier av insekter som hon själv fångade, bestämde vilken typ av växt den levde på, födde upp dem i små lådor och observerade deras olika utvecklingsstadier.
Resan varade  i två år och när hon och dottern kom till Amsterdam var hon försedd med ett stort material i form av teckningar och målningar, konserverade krokodiler, ormar, sköldpaddor och torkade växter.


Iris SusianaÅr 1705 publicerade hon sitt monumentala arbete Metamorphosis Insectorum Surinamensium, utgiven i stor folio. Arbetet  innehöll 60 graverade planscher med vidhängande text och publicerades i en latinsk respektive holländsk utgåva.


Under 1800-talet och första halvan av 1900-talet var hon i det närmaste helt bortglömd, men under det senaste decenniet har det publicerats en stor mängd böcker om henne bl. a. två exemplar av den andra upplagan som utkom 1719.Som kuriosa kan nämnas att Carl von Linné  använde sig flitigt av hennes arbeten och som tack namngav hanen insekt efter henne. (Phalaena merianella Linnaeus, 1758).


Maria Sibylla Merian avled 1717

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar