måndag 4 april 2011

Judy Chicago, konstnär och feminist!Judy Chicago, skapare av verket The Dinner Party 1974-1979, som blir en vattendelare i den samtida debatten. Ett verk hyllat av många som ett föregångsverk men samtidigt kritiserat av såväl den rådande modernistiska konstkritiken som en ny generation poststrukturella feminister.
Judy Chicago, som var född 1939, kom till Chicago i slutet av 1950-talet för att studera konst.
Strax innan hon påbörjade arbetet med The Dinner Party, (1974-1979) hade hon upptäckt och insett att kvinnor nästan inte alls förekom i historien och att männen intagit den konstnärliga arenan och höll i alla kontakter. 
 I installationen The Dinner Party har ett ceremoniellt triangulärt bankettbord dukats upp till minne av 1 038 namngivna historiska och mytologiska kvinnor, vars inflytande förnekats i en manlig historieskrivning.
Verket genomfördes med hjälp av hundratals volontärer som är en monumentalt projekt om kvinnorna i den västerländska civilisationen.

Hon ansåg att ingen skulle behöva bära ett namn bestämt genom manlig social dominans därför köpte hon 1970 en helsida i konsttidskriften Art- Forum för att annonsera sitt namnbyte från Gerowitz till Chicago.

Judy Chicago
The Dinner Party (Hildegarde av Bingens bordsplacering) 1974–79.
Teknik keramik, porslin, textil. Brooklyn Museum,
Fotograf Jook Leung Photography

Judy Chicago
The Dinner Party (Virginia Wolfs bordsplacering) 1974–79.
Teknik keramik, porslin, textil. Brooklyn Museum,
Fotograf Jook Leung Photography
, The Dinner Party ( Kejsarinnan Theodoras bordsplacering
född ca 500 e.v.t. i Syrien, död 548 i Konstantinopel )
1974–79.  Teknik keramik, porslin, textil. Brooklyn Museum,
Fotograf Jook Leung Photography

, The Dinner Party (Susan B. Anthonys bordsplacering) 1974–79.
Teknik keramik, porslin, textil. Brooklyn Museum,
Fotograf Jook Leung PhotographyThe Dinner Party ( Elizabeth I:s bordsplacering) 1974–79.
Teknik keramik, porslin, textil. Brooklyn Museum,
Fotograf Jook Leung Photography


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar