fredag 29 april 2011

Baldisholstapeten ett medeltida mästerverk!


Baldisholstapeten är vävd i haute lisse, stående vävram, och antas vara vävd mellan år 1040 och 1190. Den återfanns i en kyrka i Baldishol i Hedmark, Norge under sent artonhundratal.
Ordet tapet stod från början för en vävd bild där ordet tapet kommer ifrån latinets tapetum vilket också kan betyda täcke.
De vävda tapeterna i Europa har sitt ursprung i Egypten och Orienten.
För dagens svensk är en tapet ett papper i tiometersrulle med tryckt mönster eller struktur, som man klistrar upp på väggarna medan en gobeläng är en vävd bild som hängs upp på väggen.
Baldisholstapeten är en medeltida bildväv och vävd i romansk stil där ordet bildväv står för ett gemensamt namn på dekorativa vävnader i olika tekniker och material.

Det är lätt konstaterat att Baldisholstapeten är unik. Var den är tillverkad vet man inte men denna typ av motiv var vanliga i sydeuropa medan vävstilen gör det troligt att den kan vara vävd i norra Frankrike eller England, Norge är inte heller omöjligt.
En intressant detalj är att fåglarna ser likadana ut som de i Bayeuxtapeten.


Den återfunna delen av Baldisholstapeten visar två motiv där texten April och Maj kan läsas.  Detta gör att det är troligt att tapeten från början har haft tolv olika motiv. Tapeten är vävd i ull, både vad gäller varp och inslag, med motiven liggande vilket gör att bredden på bilden ovan är längden för den som väver.
Varje motiv är cirka en meter brett och hela serien bör då varit tolv meter lång.  Variationer av tandning.

 Kännetecknande för denna tapet är att mönstret vävs i sidled och med baksidan upp mot vävaren. Ett flertal tekniker har använts för att få motivet att framträda på bästa sätt. Mönstret vävs i mindre partier. För att undvika långa öppna gap har vissa raka linjer bundits samman genom att inslagen växelvis snos om samma varptråd, s.k. tandning. För att täcka varptråden ligger inslagstråden löst över den spända varptråden. För att kunna teckna upp motivet tror man att detta har gjorts på en bit tyg, canvas, som lagts bakom väven för att vävaren ska ha något att se på eftersom papper var inte uppfunnet vid denna tid.
Baldisholstapeten är den enda medeltida tapet med (troligt) nordiskt ursprung som man funnit.Detaljer från tapetens motiv har funnits som frimärke i Norge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar