onsdag 16 februari 2011

Yrke hårkulla!


 Bild: Atelje Sabina

Kullorna (kvinnorna) från Våmhus i Dalarna är  mästare på att tillverka smycken av människohår.
Under 1800-talet var vanligt att kullorna vandrade runt i Europa, Ryssland och Amerika och sålde smycken.
De gav sig ofta ut på hösten då skörden var bärgad och kunde fortgå fram till nästa skördesäsong eller under flera år.
I gamla kyrkoböcker har man funnit uppgifter om att det från 1860 till 1880 utgick 2 733 resor ut i världen från Våmhus församling. Som en parentes kan nämnas att vid den tidpunkten fanns knappt femhundra hushåll i bygden.

Verktyget var en kedjeställning, som de arbetade vid. Tekniken spreds inte ut till vem som helst, det var inta alla som hade möjlighet att få ära sig.
Vid en analys av tekniken kan man se att sättet att arbeta på påminner om den japanska tekniken Kumihimo.

Bild: Västerbottens museum

Kullorna tillverkade smycken, lösa flätor och band till fickur. De gjorde också hårvalkar som var moderna i Europa i början av 1800-talet.
Det är oklart var hantverket att göra hårsmycken uppstod även om många vill hänvisa till Farnkrike.
Alla lyckades inte med sin handel när de var ute på vandring. Många drog på sig sjukdomar som kolera eller drabbades av någon epidemi medan andra mest längtade hem.
En kulla for till Skottland där hon fick kontakt med den brittiska drottningen Viktoria som var på besök i sitt sommarslott. Drottningen gjorde inköp och det sägs att hon tyckte mycket om den och använde dem när hon skulle göra sig vacker.

Bild: Sköna Hem

Fram till 1920 skulle kvinnor absolut ha långt hår, något annat var en omöjlighet. Trots detta hade kullorna tillgång till långt hår. När det inte räckte så kunde man köpa in hår från de närmsta byarna men det var också vanligt att håret klipptes i nacken så att det inte skulle synas.
Hårarbeten från Våmhus kom att ses som lyx och kunderna var både rika och förnäma.
När första världskriget bröt ut i Europa tvingades hårkullorna ändra sina resplaner eftersom de inte kunde resa som förut.
När kriget tog slut hade intresset minskat. Drottning Viktoria, som hjälpt till att öka populariteten av hårarbeten, var död och kvinnorna hade börjat klippa sitt hår kort.


Bild: Dalarnas Auktionsbyrå

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar