onsdag 5 januari 2011

Blått är flott!


Ordet blå är ett poetiskt ord som får oss att tänka på havet eller en sommarhimmel. Det är också lätt att associera till drömmar som att vara uppe i det blå.


 
 Halvädelstenen lapis lazuli

I flera religioner används den blå färgen  symboliskt för att visa det överjordiska eller gudomliga, kanske beroende på att havet och himlen är blå.


 

Sumererna använde lapis lazuli redan för 4000 år sedan i mosaiker och för att markera stora ögon i sina votivfigurer. 


Jungfru Maria, detalj av triptyk
Jan van Eyck 1432
Länk till hela triptyken , (öppen)

http://www.wga.hu/support/viewer/z.html

Vi säger "Blått är flott".
Adeln anses ha blått blod. Det är finare än det röda, som alla andra har. Man har gjort utgrävningar i Egypten och funnit att den blå färgen var avsedd för de kungliga.

Under riddartiden kunde en riddare klä sig och sin häst i de färger som hans hjärtas dam föredrog. 


Foto: Scanpix
Det finns ett uttryck som säger att adeln har blått blod.
Förr, när allmogen tillverkade och färgade sina egna kläder,  tog man till de växter som fanns i omgivningen. I Sverige är det svårt att färga textiler blå. Då behövs det ex. indigo vilket är kostsamt så de flesta fick hålla sig till den färgskala som naturen ebjöd. Indigo har varit vanlig i Kina men i Västeuropa var den okänd fram till medeltiden. När man under 1600- och 1700-talen utvecklade en mer rationell odling av indigoväxten, bl. a. i Indien, blev färgen oumbärlig och ansågs förnäm eftersom den var dyr. Detta gjorde indigo till en statusfärg för allmogen eftersom så få hade råd att köpa den.
Under 1800-talet fanns det t.o.m. en regel som sa att de allra fattigaste inte fick bära blått.


Europaflaggan är symbol för fred och enhet. EU består idag av många fler stater än när EU bildades men man har valt att ha kvar flaggan med de 12 stjärnorna.
Andra flaggor som har blått är FN-flaggan, UNESCOS och den svenska förstås. Sveriges och de andra nordiska ländernas flaggor bär alla korsets symbol.

Några av de svenska partierna har valt att ha den blå färgen i sin partisymbol.

Bild: Wikipedia

Under den kinesiska kulturrevolutionen skulle alla kineser bära den blå arbetsdräkten. I Sverige känner de flesta till blåkläder. Inte som ett klädmärke utan som ett samlingsnamn för arbetskläder. Numera kan den som vill ta på sig blå kläder göra det utan att någon protesterar.
Det allra vanligaste blå plagget är jeans men det gäller att inte vara blåögd när man köper dem.


 Photo Credit: imdb.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar