tisdag 18 januari 2011

Binge-en halländsk sticktradition!

Ett skåp laddat med tröjor i Binge som inspiration för
den som vill komma igång med en stickning eller kanske "bara titta".


Det sägs att stickningen kom till Sverige från två håll det ena var Våxtorp i södra Halland. Närmare bestämt Magna Brita Cracau som gifte sig med godsherren till Vallens Säteri i Våxtorp. Detta sägs vara i mitten av 1600-talet och hon förde med sig traditionen från Holland. Hon spred tekninken till tjänstefolket som sedan lärde ut konsten vidare i omgivningarna.


Teckning av C A Ehrensvärd i brev till Sergel 1796.

När Ehrensvärd skriver brev till Sergel så berättar han
"Skånskan sir då något ut......men Halländskan sir ut som fan".


Föreningen Bindslöjden bildades i Laholm 1907. Det var doktorinnan Berta Borgström som samlade några intresserade och tog initiativet till föreningen så att konstbinget inte skulle försvinna. Med hjälp av ett lån från Svensk Hemslöjd i Stockholm så lyckade man desutom få igång en produktion för försäljning.


Mönster Bjärbo
Under bindslöjens första år använde man sig ofta av bårder som en stickerska satte samman för att mönstret skulle bli "folkligt". Den som fick lov att göra detta ansågs ha ett hedersuppdrag. De flesta följde givna arbetsritningar på rutpapper.
På vintern när arbetet ute och inte tog all tid var det extra lämpligt att sticka, då stickade även männen.

"Bjärbo" stickad på rundsticka.

För att sticka med två färger samtidigt är det bra att veta hur garnet löper över fingrarna så att resultatet  blir jämnt och bra.
När stickningen blir för tung är det praktiskt att vara två som stickar på samma tröja.


Mönster "Fasan"

Mönsterstickning med flera trådar kräver att man får så korta trådar som möjligt på baksidan. Ett sätt är att fylla mellanrummen med extra dekoration.


T.v. "Gubbamönster"  t.h. "Bjärbo"


När man började sälja garn och mönster på Hemslöjden så var det "Bjärbo" och "Gubbamönste" som var populärast. Färgsättningen var i rött, blått och vitt.

Binge = binda
Att binda är att sticka!

Bilder från böckerna Binge en halländsk sticktradition fr. 1980
och Binge en halländsk sticktradition  fr. 2007


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar