onsdag 6 oktober 2010

Berthe Morisot, en fransk impressionist!Berthe Morisot, föddes 1841 i en framgångsrik och borgerlig familj, i Bourges Frankrike. Som barnbarn till Jean-Honore Fragonard, framgångsrik rokokokonstnär,  föddes hon in i konstnärslivet och dess kretsar.
Hon studerade vid École des Beaux-Arts i Paris och sedan för Camille Corot.


Berthe Morisot - "Vaggan" (1872). Musée d'Orsay, Paris.

 Berthe och systern Edma arbetade nära varandra men när Edma gifte sig och fick barn hade hon inte längre tid att måla som förut.
Berthe Morisot var inpressiononist och tillhörde dess innersta krets. Av de åtta utställingar som impressionisterna visade på De Refuserades Salong, Salon des Refusés, deltog hon i sju.
Målningen Vaggan visades på den första impressionistutställningen 1874.


 Berthe Morisot Hamnen i Lorient (1869).
National Gallery of Art, Washington USA
Hon gifte sig med Eugène Manet 1874 och blev därmed svägerska till Edouard Manet. Han utövade stor påverkan på hennes måleri som gav sig uttryck i ett känsligt impressionistiska formspråk medan hon stärkte honom att arbeta med en "impressionistisk palett" där svart inte användes.
Manet gjorde även flera porträtt av Morisot.
Redan på 1860-talet hade Morisot börjat utveckla ett ljusfyllt rumsupplösande måleri,exempelvis
Hamnen i Lorient (1869).


Berthe Morisot Eugene Manet och hans dotter i Bougival (1881). 
Hennes motiv var familjen, vänner, heminteriörer och den närliggande omgivningen. Hennes målningar karakteriseras av stillhet och tystnad.


Berthe Morisot På soffan troligen 1882
Blyerts och akvarell på papper
Hon målar ofta kvinnliga figurer som antyder en gestaltning av kvinnlighetens psykologiska och sociala rum.

Berthe Morisot  Landskap i Normandie, 1865

Berthe Morisot är representerad på ett flertal museer i olika länder. det har skrivits ett flertal böcker om hennes konstnärsskap och liv.
Målningen Vaggan kom som frimärke i Frankrike år 1995. Trots att hon var en kunnig konstnär hade hon länge svårt att få gehör från kunder och kritiker. På en separatutställning 1892 köpte staten en av hennes målningar. I och med detta kände hon sig accepterad.


Självporträtt


Hon avled 1895 i Paris, Frankrike.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar