söndag 29 augusti 2010

Mästarnas mästare!

Uppståndelsen  (1420 - 1492), 225x200 cm , fresk, Piero della Francesca
Museo Civico, Sansepolcro

Många är de konstverk som fått epitetet "världen bästa". Den målning som anses leva bäst upp till denna titel är Uppståndelsen målad kring år 1460 av  Piero della Francesca.

Han föddes cirka 1415 Borgo Sansepolcro i Toscana och var en italiensk målare och matematiker. Han tog intryck av flera av de konstnärer vars verk han såg under sina resor.
Fram till sin död år 1492  levde och verkade han i Borgo Sansepolcro.

Piero della Francesca var en av ungrenässansens mest tongivande konstnärer och en pionjär inom den perspektiviska bildkonstruktionen. Denna kunskap har han använt i sin målning Uppståndelsen som han målade på beställning till stadshuset i hemstaden. Målnigen visar Jesus när han står med den vit-röda flaggan i handen och ser ut över det tänkta landskapet och har just uppstått  ifrån det döda. Vakterna har somnat och vet inte att Jesus uppstått.

Vid en närmare betraktelse av målningen ser man att mannen med röda kläder är utan ben. Det är ett rent stilistikt drag som konstnären gjort för att få en bra balans i bilden.

Piero della Francesca, Kristi uppståndelse (detalj) väggmålning i fresk och tempera,

Pieros kompositioner utmärks av ett matematiskt exakt uträknat rumsdjup. I kompositionen av Uppståndelsen ser man hur figurerna är uppbyggda inom den geometriska formen, triangeln.
Här visar han sin förmåga att använda ålderdomliga ikonografiska element som tillhör denna typ av bilder men placerar dem i ett helt annan stilistiskt element.

Många är de betraktare som trott att bilden är tredimensionell och att de sovande männen framför Jesus är skulpterade. Han skrev även en bok i ämnet, De Prospectiva Pigendi.
I Piero della Francescas tidiga verk ser man Masaccios inflytande men i de senare målningarna är han mer självständig i sin stil.Andra målningar av mästaren.
Kristi dop 1442, Piero della Francesca
Tempera på duk, 167 x 116 cm, National Gallery, London


Federico da Montefeltro och hans hustru Battista Sforza 1465-66
Piero della Francesca
Olja på duk 47 x 33 cm/porträtt,   Uffizierna Florens, Italien

  Drottningen av Saba i tillbedjan, 1466, Fresk, 336 x 747 cm
Mötet med kung Salomo och drottningen av Saba, 1466  Fresk 336 x 747 cm,
 Piero della Francesca,  San Francesco, Arezzo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar