måndag 14 juni 2010

En blygdkapsel är också kläder!

Antonio Navagero
1565

Om man under slutet av 1400-talet och fram till mitten av 1500-talet började man framhäva mannens axlar och ändrde därmed kroppens proportioner.
Den man som hade hade möjlighet och ville vara moderiktigt klädd bar en blygdkapsel.

En blygdkapsel var en tygpåse som täckte mannens kön. Eftersom de åtsittande hosorna trängde och klämde på könet kom man på att ett tygstycke som skulle kunna hjälpa för att bokstavligen lätta på trycket.
Detta utveckladse och blev så småningom braguetten eller blugdkapseln. Om kapseln skulle vara helt modern så var det ett antal breda band som man satte ihop och med mellanrum lät man ett oder välla fram.
Kapseln syntes tydligt eftersom den långa skjortan hade blivit allt kortare och nu endast nådde till midjan. Av detta "övertyg" utvecklas pluderkosorna men det är en annan historia.

Porträtt av en soldat
1555-59Blygdkapseln hade många namn, några var skamkapsel eller byxpung. I Frankrike hette den  braguette och i Italien braghetto.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar